obraz - wkladka-do-kalendarza-A5-sklad-1.jpg

Projekt
nr POKL.08.02.01-16-009/08
"Uniwersytecki program Stypendialny 2008-2010 szansą dla młodych naukowców"

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013

Umowa o dofinansowanie projektu z dn. 14.08.2008 r.
nr POKL.08.02.01-16-009/08-00

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert sprzedaży urządzenia wielofunkcyjnego


Data dodania: 2008-09-01 07:23:48

                                                                             

obraz - logo_POKL_cz-b.jpg      obraz - LOGOUO.jpg          obraz - efs_logo_czarne.jpg          obraz - UE_EFS_L-mono.jpg


Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

pn. „Uniwersytecki Program Stypendialny 2008-2010 szansą dla młodych naukowców” nr POKL.08.02.01-16-009/08

                                                                                                    


                                                                       Opole, 2008-09-01

OGŁOSZENIE

   

W związku z realizacją Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Uniwersytecki Program Stypendialny 2008-2010 szansą dla młodych naukowców”, Uniwersytet Opolski zaprasza do składania ofert sprzedaży urządzenia wielofunkcyjnego o następujących parametrach:

- kserokopiarka cyfrowa

- drukarka laserowa

- skaner

- duplex

- formaty od A5 do A3

- możliwość sortowania elektronicznego

- automatyczny podajnik dokumentów

Kryterium wyboru oferty: cena i funkcjonalność

Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty należy przesłać do dnia 10 września br. na adres e-mail: fassa@uni.opole.pl lub faxem na nr 077 541 59 87.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Joanna Fassa, pl. Kopernika 11a, pok. 32 45-040 Opole, tel. 077 541 59 90, e-mail: fassa@uni.opole.pl
+ więcej

ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie Beneficjentów Ostatecznych projektu


Data dodania: 2008-08-20 06:51:01

obraz - logo_POKL_cz-b.jpg      obraz - 
LOGOUO.jpg          obraz - efs_logo_czarne.jpg          obraz - UE_EFS_L-mono.jpg


Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

pn. „Uniwersytecki Program Stypendialny 2008-2010 szansą dla młodych naukowców” nr POKL.08.02.01-16-009/08

              

                                                                                           Opole, 2008-08-20

OGŁOSZENIE


W związku z obowiązkiem ubezpieczenia 14 (docelowo 17) doktorantów Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego w ramach projektu „Uniwersytecki Program Stypendialny 2008-2010 szansą dla młodych naukowców”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert ubezpieczenia NNW dla ww. liczby osób na okres od sierpnia (września) do końca grudnia 2008 r.

Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty należy przesłać do 27 sierpnia br. na adres e-mail: fassa@uni.opole.pl lub faxem na nr 077 541 59 87.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Joanna Fassa, pl. Kopernika 11a, pok. 32 45-040 Opole, tel. 077 541 59 90, e-mail: fassa@uni.opole.pl

+ więcej

Posiedzenie Komisji Stypendialnej w dn. 05.06.2008 r.


Data dodania: 2008-06-08 16:02:31

Komisja Stypendialna na posiedzeniu w dniu 05.06.2008 r. rozpatrzyła 14 wniosków o stypendium od doktorantów realizujących prace doktorskie w Instytucie Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Komisja po zapoznaniu się z załącznikami do wniosków oraz materiałami z kwalifikacji na studia doktoranckie dokonała merytorycznej oceny wniosków według kryteriów zawartych w Regulaminie przyznawania stypendium.
W wyniku postępowania kwalifikacyjnego komisja sporządziła następującą listę rankingową:

1. Katarzyna Dziarkowska
2. Michał Jewgiński
3. Barbara Mendrek
4. Agnieszka Macedowska-Capiga
5. Roman Cyga
6. Agata Gleń
7. Małgorzata Krzyżak
8. Magdalena Gramek
9. Dorota Wieczorek
10. Justyna Grondys
11. Katarzyna Koprek
12. Krzysztof Bisz
13. Anna Pietruszka
14. Tomasz Dużak

Ponieważ liczba wnioskodawców nie przekroczyła liczby stypendiów zaplanowanych w projekcie, Komisja zwróciła się do Rektora Uniwersytetu Opolskiego o przyznanie stypendium wszystkim wnioskującym.
+ więcejKierownik Projektu: dr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO
Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. +48 77 452 71 00
e-mail: hubert.wojtasek@uni.opole.pl

Biuro Projektu
pl. Kopernika 11 a, pok. 32, 45-040 Opole
tel. +48 77 541 59 90

dol